Generalforsamling 2016

Gratis

Generalforsamlingen afholdes på Hotel Kolding Fjord umiddelbart efter brunchen.