05:30 - 22:00
Åbningstider i dag
Offentlige område 06:00 - 22:00
Medlemsområdet 05:30 - 22:00
Saunaen
Lukket
Vejrudsigten er p.t. ikke tilgængelig

Opdatering Strandkystlinie

Film fra Miljøminister Eva Kjer Hansen.

Nedenstående er af mig lagt ind på EKH`s FB som indlæg til debatten.
Desværre ikke rigtigt filmet området med mine kommentarer til, hvordan vi tænker en sauna ind i området. Derfor min forklaring nedenfor.

Lille god film om at se mere nuanceret på hele ”problemstillingen” om strandbeskyttelseslinierne
Lad os nu få pillet DN`s skræmmekampagne fra hinanden ved at tale om små projekter, som er spiselige og som virker naturlige og ikke virker skæmmende for vore skønne kyster. Kyster jeg bestemt også holder af og være en del af.
DN´s skræmmekampagne virker på mig, som om de lige nu ser for sig store hoteller og bygninger plastret rundt på alle kyster a la strandene på Mallorca. Se, de billeder får bestemt befolkningen op af stolene og stemme imod.
Lad os nu få debatten ned på et niveau, hvor alle kan være med.
I den film her vises bl.a. en mobilsauna ved Kolding Fjord. Den sauna tilhører Koldings vinterbadeklub, som jeg er formand for. En klub med stigende medlemstal, faktisk lige nu registreret 300 i vor Facebook gruppe. En klub, hvor medlemmer elsker at dyrke vinterbadningen, men også sauna – en sund oplevelse med kulde/varmepåvirkningen og skaber et godt humør blandt alle.
Men se, vi må placere det store skrummel inkl. det grønne telt max 7 x årligt – primært i weekender. I weekender kommer masser af borgere ned til kysten og Lyshøj broen for at gå en tur. Det første de møder er det store skrummel, der måske nok ser sjov ud, men igen et skæmmende billede på nethinden for borgeren, der bare vil ned på broen og nyde udsigten.
Derfor er det nu vor tanke, at vi godt kunne bruge en stationær sauna. Vi har kaldt det ” sauna i pagt med natur”
Området med den lettere nedadgående naturlige hældning indbyder nemlig til, at man faktisk kan skabe en sauna i pagt med naturen. I den hældning kan der skabes en sauna, hvor taget hælder modsat opad, hvorpå der sås græs og efterfølgende placeres bord bænkesæt til alles brug. Fra den top har du et fantastisk view ud over fjorden – og dette uden at bygningen er særlig høj. Saunaen har selvfølgelig et panoramavindue ud over bro og fjord. En sauna med mulighed for at flere medlemmer i klubben kan være med til at dyrke den fantastiske oplevelse at være vinterbader.
En sauna i pagt med naturen og på ingen måder forstyrrer nethinden for den borger, der vil ned og være i naturen – borgerne kan jo også sætte sig op på taget.
Så lad os nu få lempeliggjort den lov og få skabt ny vækst uden at det gå ud over naturen – i stedet for at sidde med DN`s holdning om at sådan har det været i 100 år. Måske er det på tide at gøre op med lettere forstokkede holdninger?

En sauna i pagt med naturen.

Lars

Danskerne skal have retten til egen have tilbage!Vores regler er alt for restriktive. I dag skal danskere, der bor tæt på kysten, spørge staten om lov til at plante en busk eller sætte et gyngestativ op i deres egen have. De regler vil jeg lave om. Fremover skal danskerne kunne opføre terrasser, plante buske og lave drivhuse, uden først at spørge staten.Jeg vil også give bedre muligheder for, at foreninger, institutioner og virksomheder kan få dispensation til mindre anlæg til friluftsliv og turismeaktiviteter. F.eks. må et hotel gerne lave en pavillon i tilknytning til hotellet. På havnene vil jeg også give mulighed for mere liv ved at give foreninger lov til at etablere klubhuse og tillade, at eksisterende bygninger kan bruges til nye formål, f.eks. til café eller butik.Det skal kort sagt være nemmere at skabe liv og udvikling, og danskerne skal have retten til egen have tilbage.

Opslået af Eva Kjer Hansen på 29. januar 2016