05:30 - 22:00
Åbningstider i dag
Offentlige område 06:00 - 22:00
Medlemsområdet 05:30 - 22:00
Saunaen 05:30 - 22:00
Vejrudsigten er p.t. ikke tilgængelig

Gode råd om vinterbadning

Der var i 2021 62.181 vinterbadere organiseret i 154 klubber, men der er givet vis mange vinterbadere, som dyrker det kolde vand uden for klubregi. 

Dette underbygges af, at ventelisterne til medlemskab af vinterbadeforeningerne rundt om i landet, kan være meget lange. Erfaringen viser, at mange starter med at prøve vinterbadning for sig selv, og der er derfor brug for vejledning.

Vi henviser til Rådet for Større Badesikkerhed, der har udarbejdet nogle simple baderåd som kan følges.

Hos Rådet for Større Badesikkerhed hedder det:

- Vi får jævnligt spørgsmål om gode råd til vinterbadning. Så derfor lancerer vi nu nogle få, klare baderåd i lighed med dem, vi har udformet for badning generelt, siger Sven Hedegaard, som er formand for Rådet for Større Badesikkerhed.

Rådet for Større Badesikkerhed har valgt at give fire råd før du går i vandet og fire råd om når du er i vandet. Derudover har vi lavet en uddybende forklaring, samt en vejledning til foreningerne om hvordan de bør forholde sig til bl.a. sikkerheden.

 

Før du går i vandet

- Bad aldrig alene

- Tjek badeforhold og kend redningsudstyret

- Pas på is på trappe og bro

- Sænk kroppen roligt i vandet.

Når du er i vandet

- Træk vejret roligt

- Hold øje med hinanden

- Hold dig tæt ved trappe eller opgang

- Svøm aldrig under isen.

 

Rådene om at gå roligt i vandet uden hovedspring, mens der er fokus på vejrtrækningen, er råd, der er udsprunget af forsøg på Bispebjerg Hospital:

- Det gælder om at gå stille og roligt hen til vandet samtidig med at vejret trækkes roligt, så man ikke hyperventilerer, når man kommer ned i vandet, siger overlæge og vinterbader Bo Belhage.

Hans undersøgelser har vist, at er man ikke forberedt på det kolde vand, kan man risikere at hyperventilere og så er der risiko for at besvime og drukne. Han anbefaler derfor også, at nye vinterbadere starter i august og langsomt vænner kroppen til at vandet bliver koldere.

Undersøgelser viser, at vinterbadere styrker immunforsvaret og generelt er mindre syge end andre mennesker; uden at det dog endnu er bevist, at det alene skyldes vinterbadningen.

Det ligger også fast, at mødet med det kolde vand udskiller en stribe hormoner i hjernen, som man også kender det fra f.eks. løb. Og resultatet er, at man kan føle sig lidt høj og få øget velbefindende.

Konklusioner fra workshop med vinterbadeklubberne 2014