05:30 - 22:00
Åbningstider i dag
Offentlige område 06:00 - 22:00
Medlemsområdet 05:30 - 22:00
Saunaen
Lukket
Vejrudsigten er p.t. ikke tilgængelig

General forsamling 23. april 2017 - Beretning

”Vinterbadning er kommet for at blive” – udtalte Peter Qvortrup Geisling i DR1`s udsendelse om vinterbadningens udvikling i DK.
Nu har der ikke ligefrem været så meget vinter konstateret det sidste års tid, men i Kolding er vinterbadning også kommet for at blive
Der samles stadig en masse friske vinterbadere i Kolding på broen ved Lyshøj for at få det daglige ”kick” i sit liv og få startet dagen i enten blæst og regn i mørket eller en stille morgen med solen på himlen. Vinterbadning er kommet på dagsordenen i Kolding, den enkelte har lagt mærke til vores historier og oplevelser og vil selv prøve den udfordring og glæde.
Vi er en forening, der er vokset rigtigt meget – nogen vil måske sige for voldsomt, for mange på broen, når vi samles, at vi har mistet intimiteten, roen, nærværet. Jeg vil dog mene, at vi nu er landet i et mere normalt leje. Et leje, hvor vi mere ligner andre vinterbadeforeninger, mange samles godt nok kl 0830 lørdage – søndage, men der er dukket mange flere små grupper op, der mødes på andre tidspunkter og sådan er det formentligt også i andre foreninger.
Det, der er vigtigt nu, er at du som den aktive vinterbader i de små grupper stadig går ind og tager en beslutning om fortsat at støtte foreningen ved eksempelvis at betale kontingent og generelt støtte foreningens arbejde og virke.
Det må jo siges, at det sker, vi sendte en mail ud for at få overblik over, hvor mange, der stadig vil være med – tallet steg fra 125 betalende til ca. 180 betalende.
Stort tak til jer for fortsat at støtte foreningen!
Bestyrelsen har jo stadig interesse i at arbejde for vor formålsparagraf - ” at varetage og fremme interessen for vinterbadning” og har derfor brug for, at de mange der er registreret på Facebook aktivt går ind og støtter med det lille kontingentbeløb og dermed sikrer en udvikling.
Noget af det jeg også vægter i mit arbejde for foreningen er, at den enkelte vinterbader skal føle sig velkommen i foreningen. Derfor til stadighed min velkomsthilsen på Facebook eller på mail – det skaber forbindelse til dit eget netværk af venner, der måske også bader, det skaber limen i foreningen.
Den enkelte vinterbader har derefter også et ansvar at være imødekommende overfor nye – være åben for at få snakket med nye – men den nye har også ansvaret for at sige ” jeg er ny”
Det skaber igen limen i foreningen.
Så støt foreningen både med det sociale, praktiske og det økonomiske.


Når jeg samtidig ser tilbage på de events der har været igennem det sidste år, så vidner det stadig om, at der er noget der holder foreningen i gang.
Vore events – nævnt i vilkårlig rækkefølge
Jels vinterbadefestival
Mobilsauna
Førstehjælp
Svøm Tværs og sommerfesten
Våddragstræning sommeren over
Den store badedag i august
Jul og nytårs hilsener på broen
Goddag og farvel til vinteren Brunch
Snapseglassene og diverse smagsprøver af egen snapseproduktion
Og sidst men ikke mindst
Issvømning - den nye aktivitet i vor forening – vi havde et super inspirerende foredrag i januar Ny gruppe er skabt på FB - drevet af Jesper Hansen - målet er at få vinterbadere til at deltage til VM i issvømning i Tallin,Estland 2018 vinteren og der er allerede ca 10 der er ved at forberede sig.

De events vil fortsætte vil fortsætte som en del af vort foreningsliv,
- Måske skal der skrues lidt på, hvordan vi afvikler Svøm Tværs , tidspunktet for start kan godt gå hen og blive 9-10 tiden – afhænger af forskellige faktorer, også hvor lang tid man må bruge på at svømme - mobilsaunaweekender, der er faktisk ikke så mange der bruger den igen/faldende deltagerantal - skal vi ændre tidspunkter/opsætning?
Derudover var Kim og jeg med til Kick off møde for Marina Sydprojektet. Et godt møde med de forskellige interessenter for områdets udvikling. Vore umiddelbare reaktion efter det møde er at vi som vinterbadeforening ikke ser vores berettigelse i det projekt. Der var pt. ingen antydning af at der blev opbygget faciliteter – omklædning, sauna, brusere for vinterbadere – pt. er vandet jo slet ikke til at bade i.
Kolding er en stor by, så hvis Marina Syd skulle blive til et område for vinterbadere, hvem siger så, at det ikke er muligt at nogen kan skabe en ny forening, der kan trække sydborgerne til vandet – i stedet for den lange tur frem til Lyshøjbroen?
Bestyrelsen vil derfor til stadighed arbejde for at forholdene ved Lyshøjbroen udvikler sig og er bl.a. i dialog med forvaltningen om et kommende møde for at høre, hvilke muligheder den kommende ændring af kystbeskyttelseloven kan give os og området.
Derudover er der startet et Lokalråd i Nr Bjert med stiftende generalforsamling i juni. Formålet med det råd er at være i dialog med kommunen om områdets udvikling inkl. forskønnelse osv. af området ved broen. Kim Andersen fra vor bestyrelse er med som ”observatør” fra Hop i Fjorden og som sparring til den opgave, har Signe Søndergaard, også vinterbader, meldt sig.
Afslutningsvis vil vi her sige stor tak til jer, der er med til at drive foreningen ved siden af bestyrelsen.
Specielt tak til Lars Riis og Anker Norup for at være med til at drifte og vedligeholde sauna, står tidligt op og tænder og lukker ned – efter at Truels Schultz har kørt den ned til os.
Også tak til resten af bestyrelsen - vi har et godt samarbejde, på it-siden gør Martin specielt et stort stykke arbejde for at vores hjemmeside kan fungere og holder samtidig godt styr på diverse indbetalinger sammen med Michael.
Du er medlem af en forening, hvor der stadig er plads til den enkeltes behov for ro og stadig højt til loftet, men også for at skabe nye relationer, nye venskaber.
Vi håber på at du stadig vil støtte foreningens hovedformål og fortsat være eller blive medlem af Koldings gladeste forening.
Tak for mange gode timer sammen på broen og i vandet og altid med det gode humør i behold

Hop i Fjorden
Kolding 23. april 2017
Pvb
Lars Rubusch
Formand