05:30 - 22:00
Åbningstider i dag
Offentlige område 06:00 - 22:00
Medlemsområdet 05:30 - 22:00
Saunaen
Lukket

Generalforsamling 19 april 2015

Generalforsamling, 19/4 2015

 1. Velkommen v/Lars
  Valg af dirigent. Forslag Verner – valgt.
  Indkaldelse til generalforsamling. Facebook 12/3-15. Varsel lovligt. 
  Formandens beretning – sendt ud på FB og hjemmesiden 20.april 2015
 2. Aflæggelse af regnskab v/Michael – Godkendt. Ingen bemærkninger.
 3. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Susanne, Kim og Martin er på valg. Valgt for ny 2-årig periode
 4. Valg af revisorer: Poul og Niels fortsætter
  Valg af suppleanter: Lone og Børge fortsætter
 5. Indkomne forslag

Kontingentbetaling

Bestyrelsen har selv indsendt forslag.
Til den stiftende generalforsamling blev der stemt for et kontingent på 50 kr. pr. person
Bestyrelsen foreslår, kontingentopkrævningen nu igangsættes fra 1. april 2015 som betaling for at være medlem af vinterbadeklubben Hop i fjorden.
Kun ved betaling af kontingent gives der mulighed for at deltage i foreningens aktiviteter såsom brunch, saunaevents, drift af mobilsauna, svøm tværs, årsfest, førstehjælp og andre aktiviteter uden for alm. badning.
Kontingentet dækker diverse småudgifter i forbindelse med afholdelse af aktiviteter.
Der kan dog forekomme ekstra deltagergebyr ved aktiviteterne.
Grundlæggende set vil det sige, at selvfølgelig er alle dem, der er i vor Facebook gruppe meget velkomne til at deltage i diverse arrangementer. Ønsker man at deltage i en aktivitet vil der dog blive opkrævet et forhøjet beløb.
Forslaget blev vendt på generalforsamlingen – der blev bl.a. diskuteret, hvorvidt man kunne forestille sig et meget højere beløb og dermed undgå ”brugerbetaling” fra gang til gang. Det blev dog fravalgt, da det jo ikke er alle der eksempelvis deltager i svøm tværs.
Forslaget om betaling af et lille beløb på 50 kr. pr. person blev enstemmigt vedtaget.
Kasseren Michael Stisen igangsætter betalingsanmodning snarest.
Vi kan kun appellere til, at den enkelte betaler, da vi som sådan ikke har faste udgifter endnu. Se dog afsnittet om mobilsauna.

EVENTUELT

 1. Flere ressourcer til festudvalget – Sofie Vejbæk vil gerne være med. Gruppen består herefter af Kenneth, Brian, Tina og Sofie.
 2. Forslag om sommerfest ifm. Svøm Tværs – Gril arrangement. Dato flyttet til 20.juni 2015
 3. Årskalender over arrangementer/traditioner opdateres på hjemmeside. Martin Bülow redigerer.
 4. Sikkerhed ifm. Svøm Tværs – input til bearbejdning i udvalget
  i. Svømme i hold
  ii.  Taske/pose pr. hold (mulighed for udlån – spørg andre klubber, hvad de gør)
  iii. Krav om våddragt og træning før arrangement
  iv. Bøjer på ruten
  v. Alternativ rute: Svøm på Langs eller både/og (På Tværs og På Langs)
  vi. Flere følgebåde min. 4 både – herunder små hurtige både
  vii. Planlægningsudvalg (Peter, Lars, Børge, Poul)
  viii. Aflysning ved kraftig vind.
 5. Status på badebro
  Svar fra Kommunen (internt notatark). Orientering.
  Såfremt nogen har interesse i at høre, hvad kommunen har svaret, er man velkommen til at kontakte Kim Andersen direkte.  Det skyldes, at der ikke er aktindsigt i dokumentet fra kommunen.
  Håber på forståelse.

MOBILSAUNA

Lars har været i dialog med kommunen/Borgmester Jørn Pedersen om, hvorvidt vi har en chance for at få etableret en fast sauna.
Borgmesteren har foreslået, at kommunen vil forsøge at lægge et beløb til køb af en mobilsauna ind i de kommende budgetforhandlinger og at vi derefter drifter den, såfremt det bliver realistisk.
Derfor bearbejdes der pt. på et tilbud, der er baseret på en køreklar model, men med plads til 10-12 personer. Tilbuddet vil blive sendt til kommunen, når den foreligger.

Fortelt vil være en god idé. Kajakklubben har evt. et til udlån.
Opbevaring – evt. på gård.
Kræver det trailerkort? Afhænger af bilen/trailer forhold (vægt).
På almindeligt kørekort må man køre med op til 4,2 tons

Snapseglas

Til Jels Sauna arrangementet blev der pludselig talt om egne snapseglas med ud på broen.
Den blev diskuteret lidt i bestyrelsen som værende en god lille ting som bekræftelse på ens medlemskab af en Koldings aktive vinterbadeklub.
Derfor er der igangsat en prototype hos Lene Birgitte Knudsen, grafiker/designer.

Snapseglas: Hvidligt, lækker overflade, timeglas formet (2 former/størrelse).
Vil blive nummeret/Romertal. Tjek hjemmeside på www.lbkdk.dk , hvad Lene har  beskæftiget sig med.

En god afslutning på den første ordinære generalforsamling med god ro og orden, det sædvanlige fniseri, drilleri, men bestemt også rigtige mange gode seriøse input/spørgsmål fra alle.

Tak for det

Referent Susanne Langholz.