05:30 - 22:00
Åbningstider i dag
Offentlige område 06:00 - 22:00
Medlemsområdet 05:30 - 22:00
Saunaen
Lukket

Referat fra generalforsamling – 3/4-2016

Referat fra generalforsamling – HopiFjorden 3/4-2016


Dirigent valgt: Verner
Starte før tid - Godkendt (ingen indvendinger)

Formandens beretning v/Lars
Ingen spørgsmål til beretning.

Kasserens beretning v/Michael.
Ingen spørgsmål. Godkendt.

Valg af bestyrelsesmedlemmer
Bestyrelse: Lars (formand), Michael (kasserer) på valg – begge genvalgt
Suppleanter: Lone Toftild + Børge Svensson – begge genvalgt
Revisor: Poul Toftild – vil gerne fortsætte, Niels Mørk ønsker at stoppe. Jane Kaas tager over.

Forslag – indsendt af bestyrelsen

Kontingent
Følger lige nu generelforsamling, det vil vi gerne ændre, så det følger kalender året.
Dette er der stemning for, men det kan først vedtages på ekstra ordinær generalforsamling
Skal vi fortsætter med 50 kr. i kontingent pr. år eller skal beløb hæves til 100 kr.?
Generalforsamlingen stemte for at kontingent skal være 100 kr for 2016 –

Kontingent indeværende år (2016 fra april16-31.december2016) er således 100 kr. er vedtaget eksklusiv arrangementer.

Bemærk! De der har betalt 50 kr. skal derfor betale ekstra 50 kr.

Såfremt generalforsamlingen fremover skal fastsætte kontingent for det efterfølgende år, kræver det en vedtægtsændring. Bestyrelsen overvejer at afholde en ekstraordinær generalforsamling i forbindelse med brunch til efteråret.

Etablering af Sauna udvalg

Kontaktpersoner, arrangere opfølgning på antal tilmeldte, at der altid vil være nogle til at holde gang i saunavarmen, sørger for mandskab til optænding, kontakt til SSB mhb på transport, rengøring mm. Generel afvikling af weekender og kontaktpersoner ved spørgsmål.
Anker Norup og Lars Riis har meldt sig til opgaven.

Flere forslag (spørgsmål)
Fortsat mulighed for at yde sponsorater mod at få skilt på saunaen. Ja.
Info tavlen ved Broen – må vi opsætte sponsornavne? Undersøges.

Vil der blive sendt reminder ud om kontingent – Martin har de betalende medlemmers mail adresser og vil sende mail ud til disse snarest.
Derudover kommer der opfordring fra bestyrelsen på FB – til at få betalt de 100 kr

Hvordan skal foreningen udvikle sig?

Permanent sauna?
Prioritering – sauna/omklædning?
Broen har pt. en tilladelse på i alt 5 år, hvor der er 4 år tilbage, til at ligge hvor den ligger

Forslag om hytte, der kan tages ned eller hus, der kan bruges som frokosthus om sommeren og omklædning om vinteren.
I forhold til planerne for ombygning af Marina Syd, så er det der et egentligt badeanlæg kommer til at blive placeret. Ønske om, at Hopifjorden går ind i udvalg/kontakter kommunen for at være med.

Broen for enden af Lyshøj er underlagt planloven, og man vil gerne udvikle. Borgmesteren er stadig for udvikling af det videre projekt. Vi skal forsøge at påvirke så vi sikre tilladelse udover 5 år. Broen er en succes og det er ikke kun os, der bruger den. Den er flittigt besøgt.

Arbejde for rent vand. Der er dog en plan for at sikre dette over de næste 10 år, så vi får rent vand i Kolding fjord. Så det er ikke vort indsatsområde.

P-plads: Kørevej helt hen til Broen. Udelukket – er undersøgt.

Ponton/pæle/bøjer som vi kan svømme ud til og omkring. Evt. koordination med Tri-klubben. Undersøges

Læskur/skurvogn, men det er problematisk. Midlertidig dispensation kan gives for 4-6 uger.

Stille åbent spørgsmål til kommunen: Hvad kan/må vi? Evt. et hus på vand.
Hvad er kort- og langsigtede mål?
Broen og sikkerhed? Forbedringer? Vigtigt fortsat at påvirke og blive spurgt til råds inden nye tiltag etableres, så brugernes erfaringer tages i betragtning = konstant i kontakt med kommunen

Tydelig markering af at det IKKE er lovligt at fiske fra broen. Dette sker stadig. Undersøges

Input fra festudvalget: Sæt kryds i kalenderen den 18/6-16 (Marinaen er reserveret med plads til max. 50). Samme dato som Svøm Tværs

Under eventuelt

Hjemmesiden v/Martin
Dobbelt oprettelser, kreative navne, betaling for hinanden skaber forvirring – gør det svært.
Opfordring til at oplyse korrekt navn. Vil være en stor hjælp, hvis man også skriver en relevant tekst. Brug helst mobil Pay.

Martin og Lars har forsøgt at ”rydde” op i gamle betalinger, men der sættes en streg hen over det hele og vi ser således fremad (pt. har det ikke været muligt at få styr på alle former for mærkelige indbetalinger).

Alle har nu en egen konto på hjemmesiden med ind/udbetalinger og man kan til enhver tid se sin egen saldo. Tjek den.
Og husk at den min. skal være i nul. Man må gerne indbetale a conto beløb, som der så trækkes fra, når man deltager i arrangementer eller når det er tid til at betale kontingent.

Kun hjemmesiden er omdrejningspunkt for tilmelding til sauna. Det er slut med at bruge Facebook.

Sidste spørgsmål fra et medlem

Gæster med i saunaen? – ikke meningen. Dog skal vi være åbne overfor potentielle medlemmer.

Tak og afslutning


Referent Susanne Langholz