06:00 - 20:00
Åbningstider i dag
Offentlige område 06:00 - 22:00
Medlemsområdet 06:00 - 20:00
Saunaen
Lukket
Vejrudsigten er p.t. ikke tilgængelig

Generalforsamling Hop i Fjorden - 15-04-2018

Referat  15/4-18 

 

Valg af dirigent 

Gunnar valgt som dirigent 

 

Bestyrelsen aflægger beretning 

Lars aflægger beretning.  

Spørgsmål:  

1)Hvorfor er toilet låst om vinteren? Lås på for at min. brugen kun om sommeren (toilettet må vist ikke stå der permanent).  

2)Nødvendigt byggearbejde/omklædningsfaciliteter er nødvendigt for at de 800.000 kr. er sikret? Blot et fundament?  

Ja, der skal umiddelbart kun tages et spadestik. Lars oplyser, at man håber på spadestik ultimo 2018. Tilladelser skal på plads i år (vigtigste), så er penge sikret. Størrelse: 60m2  

 

Aflæggelse af regnskab 

Gennemgang af regnskab ved Lars (Michael er til konfirmation).  

Spørgsmål til leje af sauna: 

Hvordan er priserne sat? 500 kr. pr. ½dag (hvis man selv henter/bringer) for medlem 

Udlejning – her vurderes fra gang til gang. Sidste udlejning fx. 1100kr.  ikke medlem. 

Ting i sauna – behandler folk udefra disse ting ordentlig? Telt fx.  

Burde sauna udvalg ikke stå som garant for, at foreningen ting behandles ordentlig. Forstået på den måde, at lejer må betale for saunaudvalgets assistance. Vi må forvente udgifter til reparationer (slid). 

Instruktion (med billeder) for hvordan sauna skal pakkes ud/ned. Saunaudvalget har opgaven.  

NB! Regnskab bør skulle godkendes/lille tilføjelse i vedtægter ”Aflæggelse af regnskab til godkendelse”  

Kommentar fra Gunnar – måske vi skal overveje om godkendelse af budget for året efter – også skal indføjes i vedtægterne. Ingen kommentarer 

 

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

Michael Stisen (kasserer)og Lars Rubusch (formand) genopstiller 

Begge genvalgt.  

Lone Toftild (suppleant) og Børge Svensson (suppleant) genopstiller 

Begge genvalgt.  

 

Valg af revisorer (der skal være 2 revisorer) 

Poul Toftild og Ulla Callesen genopstiller 

Begge genvalgt.  

 

 

Indkomne forslag 

1.Bestyrelsens forslag til kontigent 2019 

Nuværende 100kr fastholdes. Godkendt.  

Kommentar: Der er villighed til at betale mere.  

Modforslag: 150kr.(Lone) – der blev diskuteret, at de 150kr. sikkert ikke er nok, så lad os vente.  

(Lone frasiger forslag -> ingen afstemning) 

Klogt at vente og indkalde til ekstra ordinærgeneralforsamling til vi ved, hvor mange penge vi fx. skal bruge til byggeri/driftsomkostninger. Og herfra beslutte forhøjelse af kontigent. 

Lejer vi sauna for ”billigt ”ud?  de eksterne skal betale. Der vil blive lavet et nyt setup til kommende sæson 

Der blev stemt og vedtaget, at kontingent forbliver 100kr for 2019 

 

Eventuelt 

Tak for modtagelse på Broen fra et nyt medlem, Karen Borup  

Tak til formand for hans virke og indsats (Inge Merethe) 

Varme hvede arrangement (Inge Merethe) – Se event på hjemmeside torsdag aften 2604 

Havsvømmebane, indvies 8/5-18. Fra Broen ud mod Hotel KoldingFjord (afmærket af bøjer).  

Invitation dertil er sendt ud   - håber på opbakning til Triklubbens arrangement. 

 

Referent  

Kolding 150418  

Hop i Fjorden 

Susanne Roy Bredskov