05:30 - 22:00
Åbningstider i dag
Offentlige område 06:00 - 22:00
Medlemsområdet 05:30 - 22:00
Saunaen
Lukket
Vejrudsigten er p.t. ikke tilgængelig

Generalforsamling Hop i Fjorden - 16-04-2024

Referat - Generalforsamling Hop i Fjorden - April 2024

 

Tid: 16-04-2024 kl. 19:00
Sted: Forum, Bramdrupskovvej 110, Kolding (rum 6 &7)

Deltagere fra bestyrelsen: Claus Wessel, Michael Stisen, Lone Nicolaisen, Susanne Roy Bredskov

Fraværende: Michael Bruun

Dagsorden

 

Valg af dirigent

Gunnar blev valgt som dirigent. Indkaldelse til generalforsamling er rettidig iflg. vedtægterne.

Stemmetællere blev valgt. 58 fremmødte til årets generalforsamling.

 

Bestyrelsen aflægger beretning 2023 v/Claus Wessel

Vedhæftet.  

 

Aflæggelse af regnskab 2023 v/ Michael Stisen

Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen. Regnskab og budget afleveres til kommunen (krav).

Budget blev også godkendt.

 

Fastsættelse af kontingent

Forslag – vi fastholder kontingent på nuværende niveau. Dette blev godkendt.

 

Valg af bestyrelsesmedlemmer:

 • Formand – Claus Wessel modtager genvalg. Genvalgt.
 • Kassér -Michael Stisen modtager genvalg. Genvalgt.

 

Valg som Suppleanter og revisorer

 • Lone Toftild – modtager genvalg som suppleant. Genvalgt.
 • Poul Toftild – modtager genvalg som revisor. Genvalgt.
 • Ulla Callesen Hansen – modtager genvalg som revisor. Genvalgt.
 • Ny suppleant vælges – Kåre Brønserud blev valgt.

 

Tak til udvalgsformænd/forkvinder

Claus takkede alle de frivillige.

 

Forslag fra bestyrelsen:

 • Antal af medlemmer med adgang til saunaen fastholdes på 700 medlemmer. Vedtaget.

Martin fremlagde lidt statistik. Vedhæftet.

Muligheden for at øge antallet af medlemmer blev diskuteret. Fakta er blot, at vi har de faciliteter, som vi har og kommunen giver ikke lov til at udvide disse.

 • Ansvarlig for sociale medier, Facebook og Instagram. Ny frivillig Mette Løvbom vil fremadrette stå for dette. Tak og velkommen til Mette.

 

Indkomne forslag

Torben:

 1. Oprette udvalg for positive oplevelser (grill aften, sommerfest, cykeltur + badning mm.). God ide. Godkendt.

 2. Regelfri forening. Fx fjerne forbud mod alkohol. Ikke godkendt.

 3. Ændringsforslag til punkt 2 – Må alkohol nydes til events, 1 gang pr. måned (max)? Ikke godkendt.

 

Lene Birgitte:

Oprydning i FB-gruppe, som i dag indeholder både medlemmer og ikke-medlemmer. Der blev ikke stemt om dette, da bestyrelsen allerede har planlagt denne aktivitet (så derfor ”godkendt”).

Saunagus aften på andre dage end tirsdage? De frivillige kan pt. kun på tirsdage.

 

Lene Ravn:

Sauna åbent i weekender (lø/sø) i maj? Ikke godkendt.

 

Helle:

Sauna åbent én weekend (fra fredag kl. 15 til søndag aften) pr. måned? Ikke godkendt.

 

Anny Hansen:

Tage 1 gæst med i saunaen mod betaling? Ikke godkendt.

 

Kåre Brønserud:

 1. Lave tidspunkter på dagen, hvor der er stilletid i saunaen? Godkendt. Bestyrelsen beslutter, hvornår og hvor ofte.

 2. Regel om, at man skal sidde på håndklæde i saunaen (med ryg, ben mm.)? Det er allerede en regel. Badesko skal holdes på gulvet. Opslag (husregler) hænges op og opslag på FB for at minde medlemmer om dette.

 

Heidi, fra Cryo Kolding

Salg på vores FB-siden? Der skal være ensartede regler for alle. Bestyrelsen ønsker ikke at siden bliver kommerciel (platform for reklame). Kun bestyrelsen må lægge tilbud/rabatordninger op. Send derfor evt. opslag til formanden. Godkendt.

 

Indlæg fra Saunaudvalg v. Claus Wessel

Kun muligt for de frivillige at afholde sauna-gus på tirsdage, så dette fortsætter.

 

Indlæg fra Teknikudvalget v. Bent Jacobsen

Panik nummer har kun været benyttet 2 gange i den forgangne sæson. Sørger fortsat for tjek og vedligeholdelse af vores faciliteter.

 

 

Eventuelt

 • Mulighed for udebruser, som kan aktiveres via armbånd? Kan undersøges.

 • Sikkerhed når man bader – populært at blive længe i vandet. Kunne være godt med et førstehjælpskursus med fokus på vinterbadning. Claus oplyste, at bestyrelsen overvejer medlemskab af DGI. Undersøge om de tilbyder kurser. Ellers via Falck.

 • Parkeringsområde – Kommunens ansvar. Claus har forsøgt at få dem til at gøre noget ved den.

 • Knager mangler i den offentlige omklædning. Er bevilliget. Michael Bruun har opgaven.

 • nske om borde/bænke samt cykelstativ. Udendørsarealer er kommunens ansvar. HOP har ikke lov til at sætte noget op.

 • Design til ny badebro – Claus viste oversigt over plan for en ny bro. Bestyrelsen er kommet med forslag til kommunen i samarbejde med Tomas Rud (tidligere arkitekt). Nuværende bro er i så dårlig stand, så kun pælene kan bruges på sigt. Derfor skal der laves en helt ny bro med rampe ned til flydeplatform med flere trapper yderst på broen. Bænke indbygget i broen. Platform til børn, der vil fange krabber, kan også bruges af kajakker der vil lægge til mm. Forslaget indeholder udelukkende forbedringer med udgangspunkt i den nuværende bro (ingen væsentlige ændringer, så vi får hele lokalområdet imod os). Forslaget er blevet taget godt imod hos kommunen. Vi, som forening bliver nødt til at betale en andel af den nye bro for at vise vores velvilje, men der skal søges midler og politikkerne skal være med på planen, så vi kommer på budget. Pris: Ca. 5,2 – 9,3 mio. kr.

 


Beretning - Generalforsamling 16. april 2024

Så er det igen tid til den årlige ordinære generalforsamling I vinterbadeklubben, Hop I fjorden.

Vi har I skrivende stund 700 glade medlemmer og 330 håbefulde mennesker på vores venteliste.

Vores flotte faciliteter er åbne og til rådighed mellem kl. 06:00 og til kl. 21:00 og vi kan se på vores chipregistreringssystem at der kommer medlemmer I hele perioden. Nogle dage og I specifikke tidsrum er der flere end andre, men dette kan variere meget fra dag til dag.

Der er heldigvis også en del af vores medlemmer der ikke er henvist til at skulle vente til efter traditionel fyraften, sidst på eftermiddagen, og det er vi glade for da der ellers hurtigt ville blive meget trangt i vores medlemsområde.

Perioden fra sidste generalforsamling til nu har været præget af forskellige udfordringer, både på den tekniske side men også på den praktiske side. Vi er nu blevet noget klogere på hvad der egentligt skal til at drive en vinterbadeklub med saunafaciliteter for 700 medlemmer.

 • Vi har lært vigtigheden af at have et rengøringsselskab der sætter en ære I deres arbejde og at det kræver samarbejde at nå det rette niveau. Vi er meget tilfredse med resultatet af samarbejdet med RS-rengøring fra Esbjerg.

 • Saunaovnen gik I selsving da termostaten blev defekt og vi var heldige at slippe med et par mørke loftplader og brædder I hjørnet.

 • Vi har også lært at elektroniske løsninger, omend smarte når de virker, kan være en gave der bliver ved med at give udfordringer og ikke mindst regninger.

 • Martin har lavet en gadget, en scanner der sidder I døren hvor alle opfordres til at tjekke deres armbånd, da de der kan se om det rent faktisk er deres eget de har på armen.

På den tekniske side er vi I en fortsat proces med Scanview da vores adgangssystem ikke fungerer tilfredsstillende.

Vi har fået skiftet ventilationen I omklædningsrummene for at få et bedre inde miljø. De gamle kunne ganske simpelt ikke skifte nok luft ud.

Derudover er vi blevet præsenteret for nogle store udfordringer som resultat af det danske vejr til tider voldsomme luner.

 • Vores kære badebro som vi glædes over hver gang vi skal I vandet har lidt stor skade i stormfloden i efteråret. Vi gjorde fra Hop I fjordens side en ihærdig indsats kort efter for at forebygge at kommunen vil spærre den helt og derved sikre vores adgang til vandet.

 • Kommunen har været og retableret lidt kanter og monteret skrid sikring hen over puklen først på broen.

 • Derudover har vi I denne sæson haft helt forfærdeligt mange dage hvor der har været rødt flag ved fjorden grundet risiko for batterier I overløbsvandet. Dette har vores medlemmer taget med en dejlig praktisk ro hvilket er en fornøjelse at opleve.

Vores samarbejde med tømreren som forestår det planlagte vedligehold af træværket, fungerer fint og vi ser frem til at skulle igennem en grundig gennemgang af træværket efter sæsonen for at sikre vi er klar til næste efterår, I fin stil.

Læringen her er at saltvand slider rigtigt meget på selv hårdt saunatræ og forebyggende vedligehold er uundværligt.

Vi har I denne sæson haft afholdt saunagus hver tirsdag og landet på et godt niveau med en gang ugentligt. Det er god tilslutning og der bliver både grint, hygget og slappet af hver tirsdag aften. En stor tak til Lone og Michael I saunaudvalget for deres indsats I saunaen.

Vores tredje gusmester Britta har desværre måttet melde fra grundet udfordringer med helbredet. En stor tak til Britta for hendes indsat.

Teknikudvalget har haft mange sjove udfordringer med alt fra stoppede afløb til døre der ikke vil åbne.

En stor tak herfra til deres ihærdige indsats.

Eventudvalget har I den forgangne sæson ikke haft den ønskede opbakning fra medlemmerne til deres arrangementer og har derfor valgt at stoppe deres aktivitet. En stor tak til alle medlemmer af udvalget for deres kreativitet, ihærdighed og indsats.

Tak til bestyrelsen for deres indsat I denne sæson, hvor vi igen er lykkedes med at enderne til at hænge sammen I ønsket om at skabe nogle dejlige rammer for vores medlemmer.

Med venlig hilsen

Claus Wessel, Formand


Downloads

Balance (pdf)

Resultatopgørelse 31-12-2023 (pdf)

Generalforsamling Referat (word)

Beretning 2023 (word)