06:00 - 20:00
Åbningstider i dag
Offentlige område 06:00 - 22:00
Medlemsområdet 06:00 - 20:00
Saunaen
Lukket
Vejrudsigten er p.t. ikke tilgængelig

Generalforsamling Hop i Fjorden - 20-04-2023

Tid: 20-04-2023 kl. 19:00
Sted: Forum, Bramdrupskovvej 110, Kolding

Deltagere fra bestyrelsen: Claus Wessel, Michael Stisen, Lone Nicolaisen, Susanne Roy Bredskov

Fraværende: Zoya Hejselbæk

Referat

Valg af dirigent
Gunner Bendtsen. Der er indkaldt til denne generalforsamling i tide.

Bestyrelsen aflægger beretning 2022
Formand Claus Wessel aflagde året beretning.

Aflæggelse af regnskab 2022
Ved kasserer Michael Stisen. Indtægter i alt ca. DKK 500.000 (primært kontingent og driftstilskud fra kommunen). Tungeste udgiftspost i år har været el (tredobling). Desuden en stigning på rengøring – den er dog intensiveret i forhold til 2021. Dog har vi udfordringer med rengøringen (kvaliteten) og er åbne for at skifte, hvis nogen kan anbefale et andet firma. Conventus er den største post indenfor ”diverse driftsomkostninger”. Lys og ledbånd ca. DKK 35.000 største post under vedligeholdelse og diverse udgifter. Herudover har vi indgået service aftale, så træværk vedligeholdes årligt af ekstern leverandør. Diverse posten består af DKK 1000 til Kolding sejlklub. 2 x 1800 kr. til gusmester kursus (2 personer blev uddannet).

Regnskabet blev godkendt ved håndsoprækning.

 

Budget:

Vi regner med at fortsætter med samme kontingent. Vand og kloak er væsentlig højere end 2021/2022, hvilket skyldes, at kommunen fejlagtig har modtaget regninger, som HOP skulle betale. Det forventes, at budgettet for 2023 kommer til at balancere (DKK 15.000).

Indtægter til sponsorer – hvorfor søger vi ikke midler til foreningen. Opfordring til at søge midler. Bestyrelsen modtager gerne forslag. Lys under vand kunne være interessant. Man kan søge til alt, også selvom vores byggefase er slut.

Spørgsmål til om vi er ansvarlig for vedligeholdelse af broen, men det er ikke tilfældet. Det er kommunens ansvar. Claus er i dialog.

Forslag om annonce i avisen efter pensionister til rengøring. Bestyrelsen vil ikke være ansvarlige for ansatte.

Er rengøring nødvendig daglig? Ja, bestemt i højsæson.

Planer for kassebeholdning? Udfordring er at kontingent indbetalinger først ligger i november, men vi er en formuende forening. Ingen konkrete planer om, hvordan og hvad pengene skal bruges til. Dog rart at have en buffer, hvis vi skal dele omkostninger med kommunen ift. et projekt. Også godt at have noget til uforudsete udgifter.

Køreunderlag på p-pladsen – kan vi evt. bruge lidt penge på det. Claus er i dialog, men vi skal igennem mange udvalg. Det samme gælder vedligeholdelse af broen.

Budget godkendt ved håndsoprækning.

Valg af bestyrelsesmedlemmer:

  • Zoya genopstiller ikke
  • Lone Nicolaisen og Susanne Bredskov modtager genvalg. Valgt

Michael Bruun Hansen stiller op til bestyrelsen. Valgt

Valg som Suppleanter og revisorer

  • Lone Toftild – modtager genvalg som suppleant. Valgt
  • Poul Toftild – modtager genvalg som revisor. Valgt
  • Ulla Callesen Hansen – modtager genvalg som revisor. Valgt

Tak til udvalgsformænd/forkvinder
Tusind tak til alle der yder en indsats i foreningen fra formanden.

Forslag fra bestyrelsen:

  • Antal af medlemmer med adgang til saunaen fastholdes på 700 medlemmer (ok – generalforsamlingen er enige)
  • Ansvarlig for sociale medier, hjemmeside, Facebook og Instagram (opfordring til at alle, der kender nogen prikker dem på skuldrene)

Indkomne forslag


1) Revidere alkohol politikken indendørs

Generelt imod forbud. For hvem leger politi? Positiv oplevelse med drink ifm. gusaften.

Holding til at små skarpe kan nydes udenfor. Også vigtigt, at vi passer på træværket inde i saunaen, som bliver ødelagt af sukkerstoffer. Vi skal også undgå glas indendørs.

Vi indførte forbuddet sidste år, da nogen havde forfest dernede – mange flasker/dåser blev fjernet.

Hellere kalde det en sund regel end et forbud.

Fik en sund dialog, men der ændres ikke på politikken.

 

2) Klippekort system

Forslag kom fra et medlem, som ikke bruger foreningen meget. Svært at håndtere systemmæssigt. Dog forståelse for forslaget. Ikke vedtaget.

 

3) Medlemskab i ikke peak perioder eks. 11-15

Næsten samme udfordring systemmæssigt. Dog kunne der indkøbes fx grønne armbånd. Ikke vedtaget.

 

4) 1 weekend med tændt sauna i lukke sæson, evt. første weekend i måneden (som forsøgsordning). 16 stemmer for/ 22 imod. Forslaget er nedstemt.

 

5) Udvide aftenåbningen evt. til 21 på flere dage (TI og TO til kl. 22 i dag). Ønske MA-ON-FR til kl. 21. Det er vedtaget med flertal.

 

Indlæg fra Eventudvalget v. Charlotte Schäffer

Udvalget fokus er at lave hyggestunder. I år har vi fået vores egen klub-the. Endnu én er planlagt. På maj-marked den 14/5 bliver der mulighed for at prøvesmage 4 forskellige varianter. Birger Hansen kommer igen i år og laver 2 kurser i vejrtrækning. Herudover gentages wellness dag i september. Frokost på Kolding Fjord forsøges igen – der var desværre ikke nok tilslutning sidste gang. Fuldmåne dyb gennemføres ved godt vejr. Det meldes ud ca. 14 dage for inden. Mindfulness 30 min. i sauna er prøvet af i april for at prøve noget forskelligt. Opfordring til at medlemmer også selv laver arrangementer.

Messenger gruppe laves, hvor man kan melde sig til praktiske opgaver (hjælp). Meld til hos Jane.

 

Indlæg fra Saunagusudvalg v. Claus Wessel

Velkommen til vores 2 nye gusmester-inder.

 

Indlæg fra Teknikudvalget v. Michael Bruun Hansen

4 personer i alt i udvalget. Bent, Michael, Anders og Jørgen. Gulvvarme styringen kan vi ikke selv styre, men VVS’er blev syg, men der arbejdes på det.

 

Eventuelt

Krog på broen (så fx håndklæder ikke blæser væk). Må vi skrue noget op. Måske vi blot skal gøre det.

Større spand til dame omklædning

Kost til at rense for alger – der skal være en special kost. Claus vil spørge hos Marinecenteret.

Flere borde/bænke på græsplænen eller bag bygningen (sidstnævnte er for tæt på fredet område).

Boks til glemte sager i offentlig omklædning.

 

Afsluttende ord til Claus. Tak for fremmøde og for i dag.