06:00 - 20:00
Åbningstider i dag
Offentlige område 06:00 - 22:00
Medlemsområdet 06:00 - 20:00
Saunaen
Lukket
Vejrudsigten er p.t. ikke tilgængelig

Generalforsamling Hop i Fjorden – 23/4-17 - Referat

 1. Valg af dirigent – Verner valgt
  14.dages varsel er overholdt (28/3) – generalforsamling er lovlig.
 2. Formandens beretning
  Se Lars’s udsendte beretning.
  Ca. 180 betalende pt. (støtte til foreningen) efter oprydning. Udsendte velkommen mail er vigtige, så nye føler sig velkommen. Samt diverse events holder foreningen i gang. Tidligere start til Svøm tværs – mere vindstille (lidt for store bølger sidste). Desuden fokus på hastighed (det må ikke tage for lang tid at komme frem og tilbage af hensyn til sikkerhed). Deltagelse i Sauna event er faldende. Stort tak til saunaudvalget – vi kvittere med 2 x kurve, som tak for deres assistance. Rengøring af sauna – her skal vi finde ny løsning.
  Kommentarer til beretningen:
  Kim: 2 punkter – mulighed for at svømme/vinterbade ved Marina Syd - er først efter 2020.
  Lokalrådet: Bydele skal gå sammen (skole, kirke m.fl.) – vi vil gerne gå med. Se på trafikforhold samt forskønnelse (ikke omklædnings faciliteter). Søgt penge til projekterne fra pulje. 125.000kr. (beløb primært til arkitekt).
  Michael: Tak til slotsøbadet for at guide os til den rigtige løsning samt hjælpe med drift.
 3. Regnskab v/Michael
  Gennemgang af resultat og balance.
  Lars: Jo flere penge på kontoen samt antal medlemmer, jo stærkere står vi i fremtidige forhandlinger fx mht. omklædningsrum.
 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  Næstformand samt 2 bestyrelsesmedlemmer (Kim, Martin og Susanne) – alle genvalgt.
  Lone og Børge er på valg. Begge genvalgt.
 5. Valg af revisorer
  Poul genopstiller. Jane ønsker ikke genvalg. Poul fortsætter og Ulla Callesen indtræder som ny revisor.
 6. Kontingent 2018
  Forslag 100 kr. Vi er ikke en pengemaskine, så vi finder beløbet fint lige nu. Pt. mere et symbolsk beløb.
  Medlem påpeger, at der er langt flere på FB (ca. 200) – kan vi aktivere dem til at betale? Ved velkommen mail henvises til betaling af kontingent. Forslag vedtaget.
 7. Indkomne forslag (forening i forandring)

  Et forslag fra bestyrelsen – forening i forandring. Generelt: Varetage interessen for vinterbadning samt udvikling. Lars oplyser, at der kommer mange invitationer om at deltage i forskellige vandbaserede aktiviteter, Lars opfordrer til aktiv deltagelse fra medlemmer (støtte så alt ikke kun afhænger af bestyrelsen). Ikke kun ”hygge” klub –for udvikling kræver ressourcer. Flere vil gerne hjælpe.

  Man kunne evt. oprette Støtte-gruppe.
  Fokus på flere medlemmer – derfor godt at slå til, der hvor det er naturlig relation fx Get Out friluftsfestival i samarbejde med Slotsøbadet / 09-10.september 2017 = aktiviteter (vand). Samt bedre rammer (fx omklædning). Velkommen aktivitet (nærhed).
  Fest for foreninger/ frivilligfest første fredag i feb 18 - – mål: nominering som årets forening, hvor medlemmer også må deltage – støt fest og få selv en god fest ud afdet.

  Forslag: Tilbud om aktiviteter lægges op på FB, så den der vil støtte/hjælpe kan melde retur.

  FB-gruppe: Problem at de officielle budskaber drukner. Skal der laves en ny FB gruppe, som kun bruges af bestyrelsen til at give informationer.

  Tunge informationer skal fremover sendes ud på mail. Vigtigt, at FB siden kan bruges socialt til fx at koordinere hvornår der hoppes i fjorden, invitationer til kaffe mm.

  Skal ikke-medlemmer være med i FB gruppen? Vi er jo en lukket forening.

  Vi kan starte med at lukke af for at man ”bare” kan være medlem af FB gruppen (uden betaling) – bestyrelsen sætter en plan op for at få ryddet op i den lukkede FBgruppe.
 8. Eventuelt
  Intet under dette punkt. 


Referent Susanne Langhol