06:00 - 20:00
Åbningstider i dag
Offentlige område 06:00 - 22:00
Medlemsområdet 06:00 - 20:00
Saunaen
Lukket
Vejrudsigten er p.t. ikke tilgængelig

Generalforsamling Hop i Fjorden - 30-09-2021

GENERALFORSAMLING HOP I FJORDEN 30-09-2021 KL 19:00   

Sted: Sct. Jørgensgård, Hospitalsgade 4, Kolding   

  

DAGSORDEN   

  

Valg af dirigent  Bent Jacobsen valgt.   

  

Bestyrelsen aflægger beretning 2019/2020 v/ formand Lars Rubusch Beretning vedlagt og godkendt.   

  

Aflæggelse af regnskabet 2019 og 2020 v/Michael Stiesen  

2019: Regnskab præget af byggefase. Største indtægt fra sponsorer, som har finansieret foreningens hus2020: Stigning i indbetalinger grundet ny kontingentstruktur. Sidste fase af byggeriet, yderligere sponsor indtægter. Driftstilskud fra kommunen (1/4 år da vi ikke kunne åbne). Salg af sauna tønde. Indestående DKK 219.000. Egenkapital ca. DKK 400.000. God balance i vores regnskabVi har til gode at se, hvorledes et normalt år kommer til at se ud.    

  

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter   

Michael Stisen, kasserer og Lars Rubusch formand genopstiller fra generalforsamlingen 2020 - VALGT  

Susanne Bredskov, Zoya Hejselbæk genopstiller fra generalforsamlingen 2021 - VALGT  

Martin Bülow Larsen genopstiller ikke – Der skal vælges nyt bestyrelsesmedlem Martin fortsætter dog med at varetage foreningens IT   

Lone Nicolaisen træder ind i bestyrelsen de næste 1 ½ år.   

Suppleanter - Lone Toftild – genopstiller - VALGT  

Verner Pedersen – valg   

Michael Bruun træder til som suppleantVALGT  

  

Valg til revisorer   

Der skal være 2 revisorer Poul Toftild og Ulla Callesen genopstiller - VALGT  

  

Indkomne forslag   

  

Forslag fra bestyrelsen   

1)”Kontingent betaling for bestyrelsesmedlemmer og formænd af event og teknik udvalg skal betale basiskontingent med adgang til sauna” - godkendt  

2) Bestyrelsen foreslår, at flg. tekst tilføjes til vedtægter. ”Det er obligatorisk at bære armbånd ved brug af medlemsområdet. Ved overtrædelse, skal området forlades, hvis det påtales af andre. Ved gentagne tilfælde og medtagelse af gæster, som ikke er medlem, kan det medføre eksklusion af foreningen” - godkendt  

  

Eventuelt   

  

Erik Voss har bogen om Broen med. Pris DKK 75.  

Charlotte opfordre til at flere (et par stykker) melder sig til Eventudvalget. Opfordring fra medlem, om at efterspørge hjælp til events både FB og mail.  

  Classified as Business 

  

Zoya har medbragt hittegods fra Broen.   

Venteliste status: Ca. 50 efter at vi pt. lukker 50 medlemmer ind.    

Lys Broen. Måske svag-spot da alt andet vil genere bådene.   

Ekstra trappeønske om at der rykkes for opsætning.   

Omklædningsrum: Ønske om hylde over knager 

FB er en åben gruppe (ikke kun for betalende medlemmer).  

Udlejning af sauna til private arrangementer? Måske vente til næste sæson, vi kender behov (ledigt tid). Kunne give en god indtægt. Venteliste skal være i nul inden dette overvejes. Måske lejes ud udenfor åbningstid.   

  

Formanden slutter af. Tak for i dag.