06:00 - 20:00
Åbningstider i dag
Offentlige område 06:00 - 22:00
Medlemsområdet 06:00 - 20:00
Saunaen 06:00 - 20:00
Wait
Venteliste information
Er du på ventelisten og ønsker at få din placering at vide?

Indtast dit mobilnummer eller din email adresse for at få din placering tilsendt.


Placeringen bliver sendt på mail, uanset om du indtaster mobil eller email.

Mobilnummeret bliver kun brugt til at finde din email adresse.

Du behøver ikke udfylde både mobil og email, men kan nøjes med en af oplysningerne


Søger du ved hjælp af telefonnummeret, KAN det være der bliver sendt flere emails.

Det kan ske, hvis du har oprettet flere medlemmer med samme telefonnummer, men med forskellige email adresser.
Historisk udvikling af antallet af abonnementer til saunaen
Vil du have lidt mere information?
Se den løbende udvikling af medlemsområdet og størrelsen på ventelisten.

Se medlemsudviklingen